Kết quả Cúp Chi Lê - Vòng Tu Ket
Everton CD

13/10/2019

Colo Colo

Everton CD

16-09-2019 Cobresal 2-1 Everton CD
08-09-2019 Colo Colo 2-1 Everton CD

Colo Colo

08-09-2019 Colo Colo 2-1 Everton CD
02-09-2019 Colo Colo 0-2 Cobresal
25-08-2019 Palestino 2-2 Colo Colo

Phong độ đối đầu

08-09-2019 Colo Colo 2-1 Everton CD
29-07-2019 Colo Colo 0-0 Everton CD
31-01-2019 Everton CD 3-2 Colo Colo
02-09-2018 Everton CD 4-2 Colo Colo
07-05-2018 Colo Colo 3-1 Everton CD
26-11-2017 Everton CD 2-3 Colo Colo
07-05-2017 Everton CD 2-3 Colo Colo
15-12-2016 Colo Colo 4-0 Everton CD
05-12-2016 Colo Colo 4-2 Everton CD
13-01-2014 Everton CD 0-2 Colo Colo