Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.11
Mỹ Nữ

FT

6-0

(2-0)

Costa Rica Nữ