Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 6
Việt Nam

19/11/2019

Thái Lan

Việt Nam

15-10-2019 Indonesia 1-3 Việt Nam
10-10-2019 Việt Nam 1-0 Malaysia
05-09-2019 Thái Lan 0-0 Việt Nam
08-06-2019 Việt Nam 1-1 Curacao
05-06-2019 Thái Lan 0-1 Việt Nam

Thái Lan

15-10-2019 Thái Lan 2-1 UAE
10-10-2019 Thái Lan 1-1 Congo
10-09-2019 Indonesia 0-3 Thái Lan
05-09-2019 Thái Lan 0-0 Việt Nam
08-06-2019 Thái Lan 0-1 Ấn Độ

Phong độ đối đầu

05-09-2019 Thái Lan 0-0 Việt Nam
05-06-2019 Thái Lan 0-1 Việt Nam
13-10-2015 Việt Nam 0-3 Thái Lan
24-05-2015 Thái Lan 1-0 Việt Nam
30-11-2012 Thái Lan 3-1 Việt Nam
28-12-2008 Việt Nam 1-1 Thái Lan
24-12-2008 Thái Lan 1-2 Việt Nam
29-10-2006 Việt Nam 2-2 Thái Lan
04-12-2005 Việt Nam 0-3 Thái Lan
28-10-2005 Việt Nam 2-1 Thái Lan