CLB Bayern Munich II

Tên đầy đủ:
Bayern Munich II