CLB SA Scorpions

Tên đầy đủ:
SA Scorpions
Ngày Chủ nhà Tỷ số Đội khách Giải
20-04-2024

Hartford Athletic

06:05

SA Scorpions

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
27-04-2024

Miami FC

06:05

SA Scorpions

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
04-05-2024

SA Scorpions

06:05

Oakland Roots

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
11-05-2024

SA Scorpions

06:05

Las Vegas Lights

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
25-05-2024

New Mexico United

06:05

SA Scorpions

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
01-06-2024

SA Scorpions

06:05

Memphis 901

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
05-06-2024

SA Scorpions

06:05

El Paso Locomotive

Hạng Nhất Mỹ USL Pro
08-06-2024

FC Tulsa

06:05

SA Scorpions

Hạng Nhất Mỹ USL Pro