CLB SHB Đà Nẵng

Tên đầy đủ:
SHB Đà Nẵng
Ngày Chủ nhà Tỷ số Đội khách Giải
24-01-2021

Than Quảng Ninh

18:00

SHB Đà Nẵng

VĐQG Việt Nam
29-01-2021

SHB Đà Nẵng

17:00

HL Hà Tĩnh

VĐQG Việt Nam
05-02-2021

Bình Định

17:00

SHB Đà Nẵng

VĐQG Việt Nam
27-02-2021

SHB Đà Nẵng

17:00

SL Nghệ An

VĐQG Việt Nam
06-03-2021

Thanh Hóa

17:00

SHB Đà Nẵng

VĐQG Việt Nam
13-03-2021

SHB Đà Nẵng

17:00

Hà Nội FC

VĐQG Việt Nam
11-04-2021

SHB Đà Nẵng

17:00

HA Gia Lai

VĐQG Việt Nam
18-04-2021

Hải Phòng

17:00

SHB Đà Nẵng

VĐQG Việt Nam
16-05-2021

BCM Bình Dương

17:00

SHB Đà Nẵng

VĐQG Việt Nam
23-05-2021

SHB Đà Nẵng

17:00

Sài Gòn FC

VĐQG Việt Nam