CLB Sheriff Tiraspol

Tên đầy đủ:
Sheriff Tiraspol