CLB Stirling Macedonia

Tên đầy đủ:
Stirling Macedonia