CLB Universitaea Cluj

Tên đầy đủ:
Universitaea Cluj