Kết Quả US Open Cup

Bóng đá thế giới

https://api.bongda.wap.vn/getinfo?name=match_list_round&ccode=6030&sid=442&rcode=Tu Ket
Vòng Tu Ket